CARE

Onze normen en waarden

Sara’s Daycare hanteert duidelijke normen en waarden bij de opvang van kinderen. Een aantal richtlijnen krijgen extra aandacht: individueel, christelijk en ontwikkelingsgericht.

Individueel

Elk kind krijgt individuele begeleiding; we houden zo veel mogelijk rekening met alle wensen van de ouders voor hun kind. Op die manier spelen we in op uiteenlopende persoonlijke gewoonten en regels, bijvoorbeeld op het gebied van eten, verschonen, speelgoed en tv-tijd.

Omdat er maximaal zes kinderen per dag op de opvang komen blijft de zorg altijd kleinschalig. De leeftijden van de aanwezige kinderen verschillen vaak, zodat ze ook tijdens het spelen van elkaar leren.

Voor optimale betrokkenheid houden we ouders goed op de hoogte van de activiteiten en ontwikkeling van hun kind, onder andere door middel van een persoonlijk account.

Christelijk

In ons huis gelden christelijke normen en waarden. Dat uit zich bijvoorbeeld in bidden voor de maaltijd en het lezen van christelijke boekjes. Ook hebben we de regel dat er niet gevloekt mag worden, behandelen we elkaar altijd met respect en geven we aandacht aan het multiculturele aspect van onze samenleving. Om de kinderen dit bij te brengen doen we activiteiten die hier op een ongedwongen manier op aansluiten.

beestje

Ontwikkelingsgericht

Kinderen krijgen een goede start voor de basisschool als ze ook in de jaren daarvoor al vaardigheden opdoen. Wij stimuleren de ontwikkeling van deze vaardigheden spelenderwijs. Daarbij besteden we aandacht aan verschillende persoonlijke competenties, die we bijvoorbeeld oefenen door spelletjes met een educatieve waarde, de omgang met andere kinderen en verschillende speel-, puzzel- en knutselmomenten in een dag. Op die manier ontwikkelen de kinderen zich in een emotioneel, verstandelijk, communicatief en motorisch-zintuiglijk aspect. We bieden ze zo vanaf jonge leeftijd al de juiste zorg om straks naar de basisschool uit te vliegen.

Registratie

  • Zelfstandig ondernemer bij het Landelijk Register Kinderopvang.
  • Samenwerking met christelijk gastouderbureau De Herberg.
  • Samenwerking met gastouderbureau Fijn.